Castellà  |  
Imagen de Bienvenida
Estàs en: Inici Ciutadanía Política de privacitat

Política de privacitat

En l´Ajuntament de Picanya estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l´ús correcte de les dades personales.es per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l´Ajuntament de Picanya, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils).

1. Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

L´Ajuntament de Picanya és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l´adequada protecció pel nostre Delegat de Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org.


2. Perquè tractem les teues dades personals de contacte?

Les dades que se´ns faciliten, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, els podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats i/o prestats per aquest Ajuntament.

Si escau, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d´una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l´Ajuntament d´una missió realitzada en interés públic o en exercici de Poders Públics, en uns altres la protecció d´interessos vitals i en uns altres l´execució d´un contracte.

L´aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s´entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per la seua part, que manifesta dit consentiment.

4. Per quant temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se´ns faciliten els conservarem per a mantindre un historial d´atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, mentre es mantinga la condició de ciutadà/a de Picanya i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d´aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l´exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.


5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicats a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.


6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercitar els drets d´Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició, podrà formular una sol·licitud presentant un escrit en el Registre d´Entrada de l´Ajuntament: Plaza España, 1 - 46210, Picanya, València o, si escau, enviant la seua sol·licitud al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org.

En l´escrit haurà d´especificar quin d´aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d´enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d´aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d´aquest.

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant l´Agència Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.es/).

Política de Privacitat